Pràctiques per estudiants Pràctiques enginyeria d'edificació (Ref. 55726)

55726
26/08/2021
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Enginyeria industrial
- Realització de documentació escrita i gràfica de projectes.
- Amidaments i pressupostos
- Seguiment i control d'obra amb la direcció facultativa.