Pràctiques per estudiants Full stack developer (Ref. 55704)

55704
01/09/2021
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Servicios Informáticos
- Creació i manteniment d'aplicacions realitzades usant el framework Django.
- Gestió dels servidors web que usen aquestes aplicacions (gestió dels processos, balanceig, suports, còpies de seguretat...)