Oferta de treball DUE Infermer/a (Ref. 55694)

55694
03/08/2021
Oferta de treball
Mallorca
Economia social, tercer sector
*Intress necessita seleccionar un infermer o infermera graduada per a Treballar 4 hores de manera flexible en un dels nostres Centres d'atenció a persones majors en la localitat de Capdepera, a Mallorca.La persona seleccionada haurà de vetllar per la salut física de les persones majors del centre realitzant i coordinant els controls de salut pertinents a través dels mitjans Tècnics, Prescripcions mèdiques per a procurar una atenció personalitzada i de qualitat amb una visió integral de la persona.

Data d'Incorporació: immediata

Data de final: fi Contracte del Servei. Lloc de plantilla.

Retribució: 144,17 ? mensuals x 14 pagues

Núm. hores setmanals: *4hHorari: a convenir. Flexible dilluns a dissabte

Funcions:

Dissenyar i aplicar Mesures preventives mitjançant una atenció individualitzada per al manteniment de la salut dels usuaris-as i residents.
Vigilar, atendre i donar resposta a les Necessitats sanitàries amb la finalitat de facilitar la Millora física i anímica de les persones ateses.


Assessorar i orientar a l'equip tècnic en temes sanitaris seguint un estàndard de qualitat amb la finalitat que repercuteix positivament en les persones del del centre.
Participar en l'organització, Planificació i desenvolupament de tallers.
Participar en accions de divulgació promocionals de la salut amb l'Objectiu de buscar la sensibilització i la presència mediàtica de la companyia i centre.
Fer les diferents Tasques administratives per al correcte Funcionament del Servei d'infermeria.


Realitzar el Seguiment de l'atenció individualitzada de cada persona a llarg del temps i valorar l'Evolució de cada cas.
Contextualitzar i valorar cada cas de manera individualitzada *teniéndo en Compte el moment i història personal.
Potenciar els recursos que l'entorn puc oferia a cada persona.

Formació acadèmica requerida:

Formació Universitària en Infermeria
Experiència necessària:

1 any d'experiència en l'atenció a persones majors
Coneixements mínims necessaris:Farmacologia
Altres coneixements valorats:

Model d'atenció centrada en la Persona
Cuidats bàsics, salut i patologia en diferents etapes vitals
Tècniques d'infermeria, controls de glucèmia, *TA