Oferta de treball FRONT-END DEVELOPER (Ref. 55659)

55659
27/07/2021
Oferta de treball
Mallorca
Hotel
Crear, mantenir i millorar llocs web i backoffices
Desenvolupament de components reutilitzables i llibreries
Optimitzar les aplicacions
Dissenyar aplicacions/components responsive
Documentació i guies de requisits funcionals com a ús de storybook
Crear models i prototips de qualitat

Requisits:
Experiència laboral demostrada com a desenvolupador/a web front-*end mínim els últims 3 anys.
Experiència amb el framework alguns dels frameworks indicats

Experiència amb HTML 5, CSS 3 i Javascript ES6
Experiència amb TypeScript 3.6 o superior
Experiència amb programació reactiva, rxjs
Estar familiaritzat amb les proves i la depuració de navegadors
CI/CD: Coneixements de tot el procés de desenvolupament web (disseny, desenvolupament i desplegament)
Coneixements dels principis de SEO