Oferta de treball Professors/es anglès KIDS&US (Ref. 55646)

55646
27/07/2021
Oferta de treball
Mallorca
Ensenyanza inglés para niños
Preparació de les classes a impartir.
Programar i preparar cada sessió.
- Impartir les classes según la metodología Kids&Us definida a les guies didàctiques.
- Control de la classe per facilitar l'aprenentatge.
- Motivar als alumnes per l'aprenentatge de l'idioma.
- Establir una bona relació amb padres i alumnes.
- Dur a terme un seguiment exhaustiu dels seus alumnes (assistència, seguiment de l'aprenentatge, informes, exàmens, notes, detectar incidències o problemes amb els alumnes, etc.).
- Redactar informes d'evolució de l'alumne al final de cada trimestre.
- Comunicar a la Direcció del *Centroy/o amb la Coordinació acadèmica qualsevol situació fora del comuna que es pugui generar.
- Assistència i participació (en el format que la Coordinació i la Direcció estableixin, depenent de si parla o no espanyol i de la seva capacitat d'empatia amb els pares) a les reunions informatives de presentació del curs acadèmic i a les reunions informatives trimestrals.
- Seguiment realment personalitzat de cada nen.?Tutories trimestrals (*on *demand) amb els pares. Es realitzaran amb acompanyament *deCoordinación o de Direcció en funció del seu nivell d'espanyol i de la seva capacitat de comunicació i empatia amb els pares.
- Reunions internes amb Coordinació i Direcció del centre