Oferta de treball Diplomat/a en infermeria (Ref. 55553)

55553
30/06/2021
Oferta de treball
Eivissa
Laboratorio Análisis Clínicos
SYNLAB, multinacional del sector salut, requereix incorporar en les seves instal·lacions d'Eivissa :

DIPLOMAT/ A EN INFERMERIA ( EIVISSA)

Se situarà en el centre de nova obertura d'Eivissa .

Funcions a desenvolupar :
? Extracció de sang i presa i gestió de les mostres.
? Preparació correcta de les neveres d'enviament de mostres.
? Realització en exclusiva de les tècniques que impliquin una administració de qualsevol substància o proves funcionals.


? Introducció de peticions en el sistema de gestió de pacients (Labsuite/*Front Office)
? Gestió administrativa de pacients de companyies asseguradores i privats.
? Lliurament i enviament d'informes atesos els procediments establerts.
? Gestió del correu electrònic i tasques derivades.
? Control d'estocs.
? Emplenament del fitxer de seguiment d'activitat comercial.
? Compliment del procés d'informació establert per la companyia.


? Promoure la correcta execució de les campanyes comercials en els centres.
? Garantir la correcta execució dels materials de comunicació.
? Impulsar la venda creuada en el centre.
? Identificar oportunitats comercials en l'àrea d'influència.
? Garantir el procés d'experiència de client promovent la seva participació en la valoració de la seva experiència en els sistemes que la companyia posa a la seva disposició.

Es requereix :? Professional amb marcada orientació de servei al client, planificació, organització, esperit d'equip, i habilitats de comunicació i relació interpersonal.
? Diplomatura o Grau en Infermeria.
? Experiència en presa de mostres i extraccions.
? Experiència en fase de pre-analítica.
? Inglés mitjà.


? Disponibilitat per a treballar amb flexibilitat horària de Dilluns a Domingo en torns rotatius de matí i tarda ( entre les 7:30h i les 20:00h de Dilluns a Dissabte , i Diumenges de 9:00h a 14:00h