Pràctiques per estudiants Manteniment Àrea de Ca'n Canut (Ref. 55451)

55451
03/06/2021
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Illes Balears
Gestió de residus
Revisió de manuals d'equips, comprovar obsolescència, comprovar disponibilitat de webs de fabricants, digitalització de manuals necessaris.
Estudiar, consultar i elaborar plans de manteniment en col·laboració amb responsables de manteniment de VMP