Pràctiques per estudiants Pràctiques departament de qualitat i Medioambient (Ref. 55329)

55329
21/05/2021
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
COMERCIO NÁUTICO
- Difondre la política de la qualitat i medioambient.
- Redactar o modificar els documents del Sistema de Gestió.
- Gestionar, enregistrar i tancar tots els informes de no conformitat i les reclamacions de clients.
- Coordinar les calibracions dels instruments de medició.