Oferta de treball Infermer/a Centre Residencial DomusVi (Capdepera) (Ref. 55313)

55313
30/04/2021
Oferta de treball
Mallorca
Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores
Tasques:
- Valoració integral del/de la resident/a i establiment del pla de cuidats
- Administració i registre de prescripcions farmacològiques i modificació dels canvis de tractament
- Emplenar la documentació clínic-assistencial (valoracions, escales i validació de plans)
- Seguiment del procés d'adaptació dels/de les nous/ves residents/es del centre
- Realització de comandes de farmàcia
- Coordinació de l'equip d'auxiliars