Pràctiques per estudiants Enginyer/a Tècnic Industrial (Ref. 55303)

55303
03/05/2021
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Empresa de serveis de ( netetja, manteniment i jardinerna)
La persona seleccionada donarà suport en les següents tasques:
- Elaboració de projectes tècnics.
- Implantació de sistemes de qualitat ISO.
- Desenvolupament de plans de gestió medi ambiental.
- Consulta d'informació, elaboració d'informes i gestió de documentació.
Cercam una persona ordenada i compromesa amb les tasques que se l'assignen, mostrant iniciativa i una actitut proactiva.