Pràctiques per estudiants Pràctiques - departament de Recursos Humans (Ref. 55241)

55241
16/04/2021
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Servicios
Les funcions i responsabilitats s'englobaran en la gestió de persones del conjunt de el grup angel24.

- Selecció i reclutament per a posicions internes i per a serveis externalitzats.

- Administració de personal i relacions laborals.

- Formació i desenvolupament de competències dels / les treballadors / es de la companyia.

- Millora de processos i polítiques per tal de facilitar el treball, rendiment, adaptació i creixement de la plantilla.

- Gestions amb l'Administració respecte a serveis que l'empresa té adjudicats per concurs o licitació.