Pràctiques per estudiants Pràctiques Deutsche Bank- Banca Comercial (MAÓ) (Ref. 55224)

55224
13/04/2021
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Menorca
BANCA
Aprendre i conèixer el funcionament de l'oficina en allò relacionat a la gestió financera dirigida a particulars sobre productes i serveis de Deutsche Bank.
Donar suport en la gestió i manteniment de patrimonis.
Donar suport en la planificació i execució de l'activitat comercial aplicant el model de gestió comercial basat en plans d'acció tàctics supervisats pel director del CIF de privats.

Ajudar en el seguiment de campanyes i en l'elaboració de propostes ajustades a les
necessitats dels clients.
Conèixer la cartera de productes del banc, els productes en campanya, així com els principals productes de la competència.
Conèixer el seguiment de l'operativa del client (transaccions, gestió de cobraments, rebuts, targetes).