Oferta de treball Educador/a Social per Servei d'assistència psicològica (Ref. 55194)

55194
06/04/2021
Oferta de treball
Mallorca
Economia social, tercer sector
1- Organització i gestió de tallers socioeducatius per dones víctimes de violències masclistes: recepció de les demandes, organització, preparació, execució i registre de les sessions grupals.

2- Avaluació i retorn a la psicòloga de les participants.

3- Intervenció individual socioeducativa amb adolescents i/o les seves familiars.

4- Participació en les reunions tècniques de l'equip.

5- Tutorització d'estudiants en pràctiques.

6- Difusió del Servei.

7- Disseny de materials preventius i/o d'atenció de la violència masclista (APP, materials didàctics, etc).

8- Col·laboració amb estudis, taller i xerrades de prevenció i actuació envers la violència masclista.

9- Formació als professionals i serveis dependents de la DI d'Igualtat i Diversitat i a recursos extern susceptibles d'atendre a dones i adolescents víctimes de violències masclistes i a la ciutadania.

10- Fer propostes de millora del Servei i participar activament en el seu desenvolupament i execució.