Oferta de treball TÈCNIC/A PER ESPAIS INTERIORS (Ref. 55189)

55189
30/03/2021
Oferta de treball
Mallorca
Salud ambiental: Mediciones de campos electromagnéticos no ionizantes artificiales de alta y baja frecuencia en espacios interiores, calidad de aire, gas radón , etc
Bhital és un lloc on professionals independents amb diferents coneixements i habilitats, s'uneixen amb un propòsit en comú, ajudar realment a millorar la salut de les persones, tenint en compte per tant, una gran varietat de factors que poden ser molt rellevants per a la salut .

Professionals que tenen en comú, el compromís d'ajudar a crear espais més saludables amb la finalitat, de projectar cases, despatxos, botigues, etc, tenint present tant els principis de Biohabitabilitat, com per exemple, l'ús de materials naturals i saludables, a més d'una instal·lació bioelèctrica, mitigació dels camps electromagnètics artificials, instal·lació de sistemes de purificació d'aire, anàlisi de gas radó etc, per assegurar una ambient interior saludable.

La funció principal serà prendre mesures amb dispositius professionals amb protocols establerts.