Pràctiques per estudiants Rocket Program (becas) Auditoría (Ref. 55177)

55177
29/03/2021
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Durant les pràctiques realitzaràs l'auditoria dels estats financers i anàlisis de riscos dels nostres clients. Participaràs en la realització de certificació d'informació financera, anàlisi i revisió de processos i en la identificació i avaluació de riscos de negoci per a dotar de fiabilitat als estats financers.


Participarás en la realización de certificación de información financiera, análisis y revisión de procesos y en la identificación y evaluación de riesgos de negocio.