Oferta de treball Enginyer/a ofertes del Sector de Neteja (Ref. 55174)

55174
26/03/2021
Oferta de treball
Mallorca
Serveis
En el Grup Eulen requerim incorporar un / a Tècnic d'Ofertes / Projectes amb experiència en gestió de projectes, preparació i presentació d'ofertes tant de caràcter Públic com Privat per a la nostra divisió de Facility Services - Neteja.
T'incorporaràs com a tècnic d'ofertes en el departament d'Oficina Tècnica de la Zona depenent de la Prefectura Tècnica del mateix departament.
Quines seran les teves tasques?
-Estudi i anàlisi dels requeriments tècnics i econòmics dels clients i licitacions tant públiques com privades.
-Presa de dades dels serveis a oferir.
-Realització dels estudis tècnics i econòmics del servei així com la defensa dels projectes realitzats.
-Negociació amb els clients.
-Suport en la posada en marxa de les ofertes adjudicades.
-Comunicació i relació interna amb la resta de departaments de la companyia, així com mantenir i establir relacions amb clients, proveïdors, competència i Consultores.