Pràctiques per estudiants Estudiants darrers cursos ADE/Economia Ciutadella-MENORCA (Ref. 55169)

55169
06/10/2021
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Menorca
banca
-Atenció al client,
-Gestió de caixa (reintegraments,ingressos,etc),
-Tasques de suport administratiu en les sucursals