Pràctiques per estudiants Pràctiques en una oficina bancària (Ref. 55152)

55152
30/03/2021
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Agente financiero
Operacions de caixa (ingressos, pagaments, reintegraments) així com les pròpies de gestió en una oficina bancària tal com emissió de Targetes, gestió de comissions, obertura de comptes, canvis en els comptes dels clients, càrregues de caixer i gestió administrativa en general .