Oferta de treball Administratiu/va Assegurances (Ref. 55146)

55146
09/04/2021
Oferta de treball
Mallorca
assegurances privades
- Càlcul de cotitzacions, comissions, descomptes i subscripcions d'assegurances.
- Elaboració plecs de condicions convocatòries públiques.
- Anàlisi de riscos i primes.
- Tasques administratives.
-Sector assegurançes