Pràctiques per estudiants Pràctiques Enginyeria informàtica (Ref. 55137)

55137
22/03/2021
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Asesoría fiscal y gestoría
- Suport en el desenvolupament de solucions per a diverses plataformes connectades a nivell internacional.
- Suport en la resolució de problemes en els diferents sistemes/programes amb els que treballa l'empresa.
- Realitzar testing durant el desenvolupament dels projectes.
- Es farà càrrec d'un subprojecte per a demostrar les habilitats adquirides durant les pràctiques.