Oferta de treball Executiu de Vendes, Estalvi i Productes financers (Ref. 55117)

55117
10/03/2021
Oferta de treball
Mallorca
- Assessorar a clients sobre productes i serveis de la companyía, atenent a les seves consultes i sol·licituds, amb la finalitat d'aconseguir els objetius de vendes, fidelització i mantenimient de cartera.
- Desenvolupar accions comercials per a la captació, venda de productes i serveis de MAPFRE i la resolució de qualsevol questió que requereixin els clients actuals i potencials amb la finalitat de garantit la seva satisfacció.
- Dur a terme els plans d'acció establerts per a la millora continua dels processos, maximitzar els resultats i aconseguir l'excelencia en el servei al client.
- Elaborar i reportar informes al seu Manager amb la informació obtinguda en les seves gestions comercials, per poder analitzar la activitat comercial diaria i les seves possibles desviacions i posar en marxa mesures que faciliten la consecució dels objectius assignats.
- Formació contínua i especialitzada: mantenir un coneixement actualizat, específic i especializat dels procedimients, normativa, criteris tècnics?, en el seu àmbit d'actuació mitjançant la participació en sessions de formació i comunicacions de la companyía per a la seva actualizació.