Oferta de treball Infermer/a Centre Residencial DomusVi (Palma) (Ref. 55114)

55114
11/03/2021
Oferta de treball
Mallorca
Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores
Empresa:Quavitae Servicios Asistenciales S.A.U. (DomusVi)

- Valoració integral del/de la resident/a i establiment del pla de cuidats
- Administració i registre de prescripcions farmacològiques i modificació dels canvis de tractament
- Emplenar la documentació clínico-assistencial (valoracions, escales i validació de plans)
- Seguiment del procés d'adaptació dels/de les nous/ves residents/as del centre
- Realització de comandes de farmàcia
- Coordinació de l'equip d'auxiliars