Pràctiques per estudiants Pràctiques Administració i Gestió (Ref. 55107)

55107
08/03/2021
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Consignatarios agentes de yates y buques
Donar suport al departament d'administració de la nostra oficina de palma, aprenent les tasques pròpies del departament com:
- Organització i gestió d'expedients.
- Facturació.
- Cobraments/pagaments.
- Control de venciments.
- Control de documentació i arxiu.
- Gestions administratives distintes (organitzacions externes com ports, sanitat, duanes, conselleria, immigració...)
- E-mails.