Pràctiques per estudiants Pràctiques laboratori control de qualitat materials obra (Ref. 55081)

55081
25/02/2021
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Control de calidad y asistencia técnica en Edificación, Industria, Ingeniería Civil y Medioambiente.
Funcions de suport i col·laboració relacionades amb la realització d'assajos de materials d'obra en laboratori i redacció d'informes de resultats.