Pràctiques per estudiants EPE. Institut d'estudis Baleàrics (Ref. 55068)

55068
22/02/2021
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Foment de la cultura i la llengua de les Illes Balears
Redacció i tramitació de textos administratius.
Suport a altres àrees
Tasques auxiliars de gestió cultural.
Atenció al públic