Oferta de treball Perit de Diversos Menorca (Ref. 55056)

55056
19/02/2021
Oferta de treball
Menorca
Peritació de sinistres i prevenció de riscos
Enginyers / Arquitectes, tant tècnics com superiors, en qualsevol de les branques per a realitzar funcions de perit taxador d'assegurances. L'àmbit d'actuació és Menorca. Després d'un període de formació a càrrec de Prepersa, s'incorporaran a la xarxa de col·laboradors com a perits de diversos.
Les funcions són la de peritatge i emissió d'informes a conseqüència de sinistres soferts per clients de qualsevol de les entitats de Grup Catalana Occident.

La feina serà per compte pròpia, en règim d'autònom, amb una col·laboració d'arrendament de serveis.