Pràctiques per estudiants Becari/a enginyeria electrònica industrial i automàtica (Ref. 55039)

55039
22/02/2021
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Instal·lacions elèctriques
La tasca principal que desenvoluparà en la companyia és la de donar suport en les tasques dels Caps d'Obra.