Oferta de treball Psicòleg/loga especialista en violència de gènere - Mallorca (Ref. 54960)

54960
14/01/2021
Oferta de treball
Mallorca
Economia social, tercer sector
Recepció de demandes d'atenció a mares i menors víctimes de violència de gènere, establiment d'un vincle educatiu amb cada nin/a i amb les seves mares, elaboració i implementació del pla d'intervenció amb cada família, disseny, planificació i avaluació de les accions i tasques grupals i individuals, seguiment i avaluació de la intervenció, recolzar a les usuàries en el seu procés de treball, realitzar derivacions, coordinacions amb altres serveis, treball en equip, registre de l'activitat i emplenar la base de dades, col·laboració en l'elaboració de projectes i memòries del Servei, així com en les tasques de difusió.