Pràctiques per estudiants Pràctiques extracurriculars Consell Econòmic i Social (Ref. 54959)

54959
12/01/2021
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
*Recerca documental
*Revisió de documents tècnics
*Treball amb estadístiques oficials (INE, IBESTAT,..)
Suport en l'elaboració d'estudis socials i econòmics, inclou:
-Renda bàsica universal
-El panorama econòmic territorial i per sectors.
-Mercat de treball i polítiques d'ocupació.
-Qualitat de vida i estat del benestar.
-Desigualtats de gènere, edat, salut i ètnia.