Oferta de treball Cap d'equip de vinyes (Ref. 54958)

54958
12/01/2021
Oferta de treball
Mallorca
Viticultura y enología
Funcions:
-Manteniment del terreny
-Cuidats de la planta
-Reportar informació
-Liderar quadrilla de 3-4 persones

Requisits:
-Coneixements de viticultura
-Flexibilitat horària segons climatologia
Flexibilitat de període vacacional en temporades de pics de treball (verema)
-Cotxe propi
-Habilitats de treball en equip