Pràctiques per estudiants Pràctiques extracurriculars assessoria (Ref. 54957)

54957
12/01/2021
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Asesoría fiscal contable laboral
- Gestions administratives a demanda el client relatives a recerca d'informació i la seva tramitació.
- Gestions presencials i telemàtiques amb organismes de Seguretat Social, Agència Tributària i altres administracions públiques.
- Escaneig, arxiu i classificació de documents.
- Comptabilització de factures en estimació directa i estimació directa simplificada.
- Facturació i control de morositat.
- Atenció telefònica i correu electrònic.
- Gestió laboral d'empreses clients (nòmines, contractes, altes i baixes de treballadors i autònoms en REPTA).
- Preparació i presentació de declaracions fiscals de les empreses clients.