Pràctiques per estudiants Programador unity mobile (Ref. 54954)

54954
08/01/2021
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Desarrollo de juegos sociales y casuales para Facebook, Tuenti y dispositivos móviles.
Col·laborar amb artistes disenyadors per ajudar a desenvolupar novae funcions i contribuir amb idees originals en tot els aspectes de la producció i el desenvolupament. Integrar amb les xarxes socials, els serveix de jocs i els servidors de back-end. Produir codi de qualitat de producció. Mantenir-se actualitzat amb els desenvolupaments i avanços tecnològics en l'espai mòbil. Analitzar el rendimient del codi i les optimitzacions de l'arquitecte