Oferta de treball Auditor/a sense experiència (Ref. 54934)

54934
22/12/2020
Oferta de treball
Mallorca
Auditoria i assessoria fiscal
Tasques inicials d'uditoria: proves de compliment, revisió i anàlisi immobillitzats, despeses de personal, despeses d'explotació