Oferta de treball Auditors/es amb experiència (Ref. 54933)

54933
18/12/2020
Oferta de treball
Mallorca
Auditoria i assessoria fiscal
Realització completa de les tasques d'auditoria.
Revisió de comptes annuals.
Supervisió de processos de consolidació de Grup.
Redacció d'informes d'auditoria