Pràctiques per estudiants Pràctiques- auditoria Moore Stephens Ibergrup (Ref. 54932)

54932
18/01/2021
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Auditoria i assessoria fiscal
Introducció a l'àrea d'auditoria de comptes i a les seves diferents fases de planificació, estratègia i tancament.