Pràctiques per estudiants Pràctiques a una notaria (Ref. 54912)

54912
01/12/2020
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Les funcions a realitzar per la persona en pràctiques serien:
- Realització de testimonis i legitimacions de signatura.
- Suport en la gestió de còpies autèntiques i simples.
- Suport en l'elaboració de testimonis de pòlisses.
- Atenció a el client personal i telefònica.
- Lliurament i recollida de documents correus i entitats bancàries.
- Acompanyament per a firmes i condicionament de sala.
- Altres tasques administratives de la notària.
- Suport al responsable del despatx.