Pràctiques per estudiants Pràctiques Manteniment Palma de Mallorca (Ref. 54895)

54895
16/03/2021
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Obres i instal.lacions
-Gestionar els contractes i obtenir els diferents permisos i llicències que siguin requerits.
-Elaborar i lliurar estimacions pressupostàries per a cada projecte i fer-li seguiment als recursos que siguin designats durant la seva execució.
-Administrar els ingressos i implementar planificacions mensuals i anuals.
-Controlar les despeses de la feina feta perquè es mantingui dins dels límits establerts.
-Revisar i aprovar la facturació emesa per subcontractistes i gestionar la nòmina de personal.
-Planificar i fixar els temps de gestió i les fases de la construcció i fer seguiment dels avenços, per determinar que hagin estat realitzats segons el cronograma establert:.
-Desenvolupar i mantenir cronogrames detallats del projecte en el que deixin assentades totes les seves fases, incloent l'etapa de disseny, subministrament de materials i instal·lació, a l'igual que les tasques administratives a què hi haguera lloc.

-Garantir que els requeriments del projecte siguin complerts i que
les diferents metes siguin aconseguides.
-Contractar i supervisar les activitats dels subcontractistes i del personal subordinat o obrer.
-Fer revisions als contractes i acords, així com a les modificacions o addicions que s'hagin fet en conjunt amb Arquitectes, consultors, clients, proveïdors i subcontractistes.
-Verificar els avenços aconseguits i la qualitat de la feina, durant totes les fases del projecte.
-Gestionar les ordres de compra, així com els canvis o devolucions.
-Garantir el compliment de la
legislació pertinent a la construcció i les mesures de seguretat a ser preses fora i dins de l'obra.