Oferta de treball PHP BackEnd Developer Senior (Ref. 54872)

54872
12/11/2020
Oferta de treball
Mallorca
Consultoría
- Buscar totes les solucions possibles a un problema, analitzar-les i determinar la més efectiva i eficient.
- Optimització de totes les fases del procés
- Aplicar les millors solucions per a programar accions i funcions. Assegurar-se que tota la lògica de la pàgina funcioni.
- Anticipar-se a possibles problemes que puguin sorgir en la integració d'elements d'una web o aplicació mòbil.
- Indagar les necessitats dels clients i oferir les millors solucions en forma de projectes factibles.
- Identificar problemes al llarg del procés per a definir on es va generar i com solucionar-lo.
- Proposar solucions en etapes primerenques per a evitar problemes.
- Comunicar-se amb la resta de les persones implicades en el procés.