Oferta de treball Auxiliar administratiu/va (Ref. 54837)

54837
02/11/2020
Oferta de treball
Mallorca
construcción
- Control d'albarans, factures de proveïdors i subcontractistes, i introducció de dades en el sistema informàtic.
- Arxiu, classificació de documentació i atenció telefònica a proveïdors.
- Gestió de contractes de treballadors.
- Tramitació d'altes i baixes.
- Elaboració de nòmines i assegurances socials.
- Gestió de documentació relativa a qualitat i medi ambient.
- Seguiment d'accions dels diferents departaments de l'empresa en relació amb aquesta matèria.
- Comptabilitzar factures i despeses de l'empresa.
- Emissió pagaments a proveïdors
- Control comptes de major de proveïdors
- Control d'aspectes ambientals que es realitza en les obres a través d'albarans, factures i justificants.
- Les registrats en el Pla de Prevenció de Riscos Laborals d'Obres i Construccions Pedro Siles comuns a tots els treballadors.