Oferta de treball Infermer/a (Ref. 54653)

54653
06/11/2020
Oferta de treball
Mallorca
Sanitat
Realitzar una examinació prèvia per a identificar les necessitats, malalties i condició general dels pacients.

Monitorar i registrar la temperatura, pressió arterial, ritme respiratori, pols i salut general del pacient.

Realitzar qüestionaris mèdics, omplir llistes de revisió mèdica i escriure els símptomes i altres observacions rellevants.

Realitzar electrocardiogrames.

Realitzar la presa de mostres (orina, sang, etc.)


Brindar assistència a metges en la realització d'avaluacions, cirurgies i altres procediments, als fins de crear un entorn segur i de cooperació.

Subministrar cures adequades i rendibles als pacients, parant esment a la seva comoditat i seguretat.