Pràctiques per estudiants Enginyer/a tècnic/a (Ref. 54583)

54583
11/01/2021
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Servicios Urbanos y Tratamiento Medio Ambiental
Empresa de serveis mediambientals requereix perfil tècnic per a visites a serveis, elaboració d'informes, pressupostos, planificació de nous serveis, col·laboració en preparació de licitacions i elaboració de documentació administrativa