Oferta de treball Tècnic/a especialista en assessorament pedagògic (Menorca) (Ref. 20104)

20104
24/11/2021
Oferta de treball
Menorca
Educació
Servei/Unitat: Servei de Campus Digital
Forma de provisió: nomenament com a funcionari/ària interí/ina
Data de publicació: del 25 de novembre al 10 de desembre de 2021

PERFIL DE LA PLAÇA QUE S'HA D?OCUPAR
Categoria/escala: tècnic especialista
Data d'inici del nomenament/contracte: desembre/gener, en el moment que comenci la baixa per maternitat
Motiu: substituir personal funcionari amb reserva de lloc de treball o en situació de llicència
Jornada: jornada de matí

TASQUES QUE S'HAN DE REALITZAR:

- Assessorament pedagògic al professorat que imparteix assignatures en modalitat semipresencial i en línia
- Assessorament tècnic i pedagògic sobre la plataforma de teleeducació pròpia de la Universitat, Moodle
- Gestió i administració de la plataforma de teleeducació pròpia de la Universitat, Moodle
- Formació en Moodle i en eines de videoconferència
- Suport tècnic i assessorament pedagògic en l'ús de les aules de videoconferència de la Universitat
- Suport tècnic i assessorament pedagògic en l'ús de Zoom.