Oferta de treball Tècnic/a Educació per la Transformació Social (Ref. 19865)

19865
22/09/2021
Oferta de treball
Illes Balears
Cooperació,. EpD, inserció sociolaboral dones
Contracte de mitja jornada ampliable, salari segons conveni d'Acció Social, 12 mesos ampliable, incorporació al novembre 2021.

FUNCIONS:
- Gestió (tècnica, econòmica i administrativa) de projectes i activitats d'EpD: identificació, disseny, formulació, execució, seguiment i avaluació, elaboració d?informes, justificació tècnica i econòmica.
- Coordinació i interlocució amb institucions i entitats en el marc de l'execució de projectes i activitats. Participació en grups de treball, xarxes i plataformes.
- Coordinació de voluntariat i altres participants en els projectes.
- Representar l'entitat a la Comunitat de les Illes Balears i desenvolupar altres funcions que contribueixin a assolir els objectius de l'entitat.