Oferta Beca de col·laboració Número: 003/2021 (Ref. 19144)

19144
13/01/2021
Altres
Mallorca
Educació
Es convoca una beca al Departament de Filosofia i Treball Social amb càrrec al projecte/contracte/conveni que duu per títol: "Feminització de la pobresa: cures i ecofeminisme en temps de la COVID-19", finançat per la Conselleria d'Afers Socials i Esports del Govern Balear, del qual és responsable el/la professor/a: MARIA ANTÒNIA CARBONERO GAMUNDÍ.
La dotació de la beca serà de 818,20 euros mensuals, amb una dedicació a temps parcial de 20 hores setmanals i una durada de 03 mesos, que comptaran des de l'1 de febrer de 2021.