RSM Spain Pràctiques d'auditoria

  • Fa 14 dies
  • Illes Balears, Espanya
  • 11209

Número de places

1

Horari

9:00h - 14:00h

Salari

450

Àrea funcional

Finances

Descripció del lloc

1. Anàlisis de balanç i compte de pèrdues i guanys.
2. Circularització de tercers i conciliacions de saldos amb tercers.
3. Anàlisis de declaracions d'impostos, així com quadre de bases d'impostos amb comptabilitat.
4. Anàlisis i resum de contractes, escriptures, actes, de clients.
5. Revisió i anàlisis de comptes anuals de societats.

Estudis obligatoris

  • Administració d'Empreses
  • Administració d'Empreses i Dret
  • Administració d'Empreses i Turisme
  • Economia
  • Economia i Turisme
  • Màster Universitari. Comptabilitat i Auditoria