Tècnic mitjà, especialitat enginyeria tècnica

  • Fa 21 dies
  • Illes Balears, Espanya
  • 11057

Número de places

1

Horari

Jornada a temps complet en horari de matí

Tipus de contracte

Durada determinada a temps complet

Salari

28.000 €-39.000 €

Sector

Educació

Àrea funcional

Serveis generals

Descripció del lloc

Servei/Unitat: Servei Tècnic i d’Infraestructures

Forma de Provisió: Interinitat per cobrir plaça per subvenir a necessitats urgents, extraordinàries i circumstancials d’increment de l’activitat.

Tasques a realitzar:

Principalment tasques relacionades amb el desenvolupament de les funcions del Servei Tècnic de la Universitat.

Participar en la implantació d’un sistema de gestió del contracte de manteniment integral de la Universitat i del el sistema de control del manteniment preventiu i correctiu.

Participar en la redacció de plecs tècnics i memòries tècniques de les obres a desenvolupar al Servei Tècnic i d’Infraestructures de la Universitat.

Participar i gestionar en el seguiment dels contractes d’obres i serveis de l’àmbit del Servei Tècnic i d’Infraestructures de la Universitat, amb la possibilitat de participar en les visites d’obres, seguiment del compliment dels pressuposts i tasques bàsiques en matèria de seguretat i salut.

Elaboració protocols de treball de manteniment de les instal·lacions de de l’àmbit del Servei Tècnic i d’Infraestructures de la Universitat, implicant la redacció de les memòries, pressupost i plànols tècnics. Així mateix, es considera el seguiment de les mateixes.

Col·laboració en la gestió de compres d’equipaments i subministraments (mobiliari, material d’oficina, etc.). Petició de pressuposts, realització de comparatius, seguiment de comandes i coordinació de proveïdors.

Idiomes

  • Català - C1 - Requerit

Estudis obligatoris

  • Enginyeria Tècnica industrial

Estudis desitjables

  • Enginyeria industrial
  • Enginyeria Tècnica industrial
  • Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Electrònica Industrial
  • Màster Universitari. Enginyeria Industrial