Posició postdoctoral en Física Computacional

 • Fa 1 mes
 • Illes Balears, Espanya
 • 10817

Número de places

1

Horari

Flexible

Tipus de contracte

Indefinit a temps complet

Salari

28.000 €-39.000 €

Sector

Educació

Àrea funcional

Investigació / Mineria de dades

Descripció del lloc

La persona contractada donarà suport en el desenvolupament del projecte del pla nacional LEGOCITS (PID2020-118317GB-I00 / AEI /10.13039/501100011033) en els paquets de treball WP1 (a totes les subtasques: ST1.1. a 1.4) en el WP 2 (a totes les subtasques ST2.1 a 2.4), en la substasca 3.1 del WP3, i en el WP4. En el WP, ens ajudarà a estudiar el glicocàlix en el domini microscopi, caracteritzant el lift elastrohidrodinàmic, el forçament actiu en flux de partícules, l'estudi de la permeabilitat i penetració de partícules. En el WP2, ens ajudarà en la creació d'un nou codi numèric, l'estudi amb aquest nou codi del flux de micropartícules, i la permeabilitat i permeació de barrers, i la interacció de RBC amb el glicocàlix. En el WP3, ens ajudarà en el disseny i creació de cobertes optimitzades via l'aproximació biomimètica. En el WP4, ens ajudarà en les tasques transversals associades al projecte.

Titulació: Doctor en Física, Enginyeria o Matemàtiques. Els estudiants de doctorat que estiguin a punt d'acabar el seu doctorat
també poden presentar-se a la sol·licitud.

Observacions

Investigador principal: Joan Josep Cerdà
Centre: Institut d'Aplicacions Computacionals de Codi Comunitari (IAC3)

Termini per presentar les sol·licituds: del 27/02/2023 al 13/03/2023
Data prevista d'inici de contracte: 25/04/2023
Data prevista de finalització de les tasques objecte de la contractació: 24/04/2025

Les persones interessades a esdevenir candidats a la contractació han d'emplenar el formulari disponible al Portal del Personal Investigador (https://ppi.uib.cat/) i registrar-ho mitjançant instància genèrica, disponible al catàleg de procediments de la seu electrònica de la UIB (https://seu.uib.cat/ca/Serveis/Cataleg-de-procediments/), de conformitat amb el que estableix l’article 25 de l’Acord normatiu 14427/2022, de 23 de març, pel qual s’aprova el Reglament per a la implantació de l’administració electrònica a la Universitat de les Illes Balears. No s’admetran formalment altres vies de registre o expressió d’interès. Per a més informació contactau amb

Estudis obligatoris

 • Doctorat en Física
 • Doctorat de Matemàtiques
 • Doctorat en Enginyeria Electrònica
 • Doctorat d'Informàtica
 • Programa de doctorat de Matemàtiques
 • Programa de doctorat d'Informàtica
 • Programa de doctorat interuniversitari d'Enginyeria Electrònica
 • Programa de doctorat sobre Informàtica
 • Programa de doctorat sobre Informàtica i Matemàtiques
 • Programa de doctorat de Física
 • Programa de doctorat en Física

Estudis desitjables

 • Doctorat de Matemàtiques
 • Doctorat d'Informàtica
 • Doctorat en Enginyeria Electrònica
 • Programa de doctorat de Matemàtiques
 • Programa de doctorat d'Informàtica
 • Programa de doctorat interuniversitari d'Enginyeria Electrònica
 • Programa de doctorat sobre Informàtica
 • Programa de doctorat sobre Informàtica i Matemàtiques
 • Doctorat en Física
 • Programa de doctorat en Física
 • Programa de doctorat de Física