Treballador/a Social Servei d'Atenció Social als Jutjats de Illes Balears

  • Fa 2 dies
  • Illes Balears, Espanya
  • 10421

Número de places

1

Horari

37 hores 45 min setmanals de dilluns a divendres

Tipus de contracte

Indefinit a temps complet

Salari

21.000 €-27.000 €

Àrea funcional

Altres

Descripció del lloc

1.Atenció individual, elaboració del diagnòstic i pla d'intervenció.
2.Orientació i assessorament pel que fa a la situació social i judicial de les persones usuàries.
3.Seguiment i/o acompanyament psicosocial.
4.Elaboració d'informes socials.
5.Informació sobre els recursos jurídics, socials, sanitaris, terapèutics, etc.
6.Participació i coordinació amb l'equip de treball i de les tasques que se'n derivin.
7.Coordinació amb els serveis de la xarxa comunitària.
8.Proposta i seguiment de mesures penals alternatives a la privació de llibertat.
9.Proposta i seguiment de mesures judicials civils.
10. Participació grupal en el disseny del projecte, seguiment i gestió documental subseguent.
11. Suport online i telefònic als diferents centres d'atenció.

Observacions

Formació en drogodependències
Formació en treball social a l'àmbit judicial (molt valorable)
Igualtat i violència de gènere
Treball amb families

Idiomes

  • Català - C1 - Requerit

Estudis obligatoris

  • Treball Social