IM3 Pràctiques Tècnic Distribució Elèctrica

  • Fa 20 dies
  • Illes Balears, Espanya
  • 10388

Número de places

2

Horari

8-13 h

Salari

545

Àrea funcional

Altres

Descripció del lloc

Col·laboració amb el nostre equip tècnic que realitza les funcions d'enginyeria per a l'extensió o modificació de la xarxa de distribució
elèctrica de mitja i baixa tensió. L'àmbit d'instal·lacions en les quals participaran seran: línies aèries i subterrànies de MT, centres de
transformació i línies de B.T., tant aèries com subterrànies.

Estudis obligatoris

  • Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica