Tècnic/a de recerca estudi sobre l’abandonament en la Formació Professional a Espanya: Diagnòstic i propostes de millora

  • Fa 12 dies
  • Illes Balears, Espanya
  • 10381

Número de places

1

Horari

7.5 hores diàries, preferentment els matins amb disponibilitat en funció dels requeriments del procés de recerca

Tipus de contracte

Durada determinada a temps complet

Salari

28.000 €-39.000 €

Sector

Educació superior d'especialització i postgrau

Àrea funcional

Altres

Descripció del lloc

La persona contractada treballarà activament junt amb l’equip de recerca del Laboratori de Recerca i Innovació en Formació Professional (LRIFP) de la UIB en tot el procés d’anàlisi de l’abandonament en els estudis de formació professional realitzant un diagnòstic i establint propostes de millora a la situació actual. Més concretament, desenvoluparà les següents tasques:
• Revisió sistemàtica de la literatura sobre rendiment acadèmic i abandonament dels estudis de formació professional.
• Anàlisi estadística dels factors determinants de l’abandonament els estudis de formació professional.
• Desenvolupament de grups de discussió amb persones informants clau: disseny, realització, transcripció i anàlisi dels resultats.
• Redacció d’informes de resultats de la recerca.
• Participació en les reunions de coordinació amb l’equip de recerca i persones externes.

Observacions

La durada del contracte és de 12 mesos , 7.5 hores diàries (preferentment els matins).
La retribució són 1965 euros bruts mensuals (pagues extres incloses).
Es realitzarà entrevista de feina durant el procés de selecció a les persones que es consideri.

Estudis obligatoris

  • Educació Social
  • Pedagogia
  • Psicologia
  • Psicopedagogia
  • Antropologia
  • Sociologia